Kto je Duch svätý? Ako si ho mám predstaviť?  Čo taký Duch robí? Aký to má pre mňa význam?

Ak máte chuť a čas, pozývame Vás na skupinové štúdium tejto témy. Štúdium prebieha formou skupinového rozhovoru. Študijný materiál zdarma na mieste, alebo online na  http://sobotnaskola.casd.sk/

Každú sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod. do 25.3. 2017 v priestoroch na Fraňa Mojtu 10, Nitra. Zasadačka na 1.poschodí.