Poďte s nami otvoriť knihu, ktorá láka množstvo ľudí túžiacich poznať budúcnosť. Ako tejto knihe rozumieť? Ako ju študovať, aby človek dosiahol použiteľné informácie? Máte dosť kadejakých výmyslov a „fantastických“ zistení? Príďte medzi nás. Budeme sa nad jej jednotlivými témami zamýšľať  13 nasledujúcich sobôt. Štúdium prebieha každú sobotu od 10.30 do 11.15 hod. Konverzačným spôsobom nie lektorským. Účasť je dobrovoľná a bezplatná. Súčasťou je študijný materiál zdarma, ktorý účastníkom zostáva.

Pre tých, ktorí chcú vedieť viac informácií skôr ako prídu je tu nasledujúci link. 

Vitajte na stránkach Sobotnej školy

Témy:

  Úvod    
1. Evanjelium z ostrova Patmos    
2. Uprostred svietnikov    
3. Ježišovo posolstvo siedmim zborom
4. Hoden je Baránok
5. Sedem pečatí
6. Zapečatenie Božieho ľudu
7. Sedem trúbení
8. Satan ako porazený nepriateľ
9. Satan a jeho spojenci
10. Večné evanjelium
11. Sedem posledných rán
12. Súd nad Babylonom
13. „Všetko tvorím nové“
  Záver, poznámky