Neskorá jeseň je každoročne časom, kedy sa spoločne schádzame k modlitbám a duchovnému rozjímaniu. Modlitebný týždeň je príležitosťou, ak sa nám to po zvyšok roka nedarí, aspoň na jeden týždeň prežívať duchovné spoločenstvo s blízkymi ľuďmi z nášho okolia. Možno aj takýmto spôsobom nájdeme to správne odhodlanie hľadať takéto požehnanie pri spoločnom štúdiu a modlitbách aj počas ďalších dní, či už bude jar, leto alebo zima.

Tohtoročné prednášky modlitebného týždňa, ktorý bude prebiehať od 3. do 10. novembra, nesú názov „Biblia – Božie slovo“ a je možné si ich vyzdvihnúť v tlačenej forme u zborových traktátnikov. Súčasťou prednášok je od str. 21 aj čítanie pre deti  s názvom „Ako môžeme nájsť poklady v Božom slove?“

V elektronickej verzii je možné si prednášky v PDF stiahnúť na adrese: www.casd.sk

 

 

Význam Božieho slova

Počas jedinečného týždňa modlitieb budeme uvažovať o najdôležitejšej, pomerne kontroverznej, ale súčasne i o najvplyvnejšej knihe všetkých dôb – o Biblii. Je to najviac predávaná a najrozšírenejšia kniha na svete. Podľa posledných odhadov bolo vytlačených viac ako 5 miliárd výtlačkov. Biblia je tiež preložená do najviac jazykov. Celý Nový zákon je k dispozícii v 1 333 jazykoch a kompletná Biblia je preložená už do 553 jazykov.

Počas minulých storočí slúžila Biblia ako sprievodca, poskytovala útechu a dodávala odvahu miliónom ľudí. Biblia bola mnohokrát zakazovaná, jej nepriatelia ju pálili, ničili a prekrucovali jej obsah.

Aký vplyv má táto stará kniha s nadčasovým posolstvom na nás, na adventistov siedmeho dňa? Ako môžeme zostať verní Bohu a jeho slovu, napriek tomu, že žijeme v zložitom postmodernom svete? Odpovede na tieto a ďalšie podobné otázky nájdeme v nasledujúcich prednáškach a pri skúmaní samotného Božieho slova.

Tohtoročné modlitebné prednášky ponúknu praktické riešenie otázok, ktoré sa týkajú zjavenia a inšpirácie Biblie. Odhalia princípy, ako je možné čítať Bibliu takým spôsobom, aby sme zostali verní jej posolstvu. Pri čítaní sa budeme tiež zaoberať ďalšími dôležitými tematikami: Ako mi Biblia môže ukázať na Ježiša? Ako mi môže pomôcť rozlišovať medzi tým, čo je správne, a čo je špatné? Ako mi môže poskytnúť nádej a odvahu pre tieto posledné dni?

Chcem vás ako členov celosvetovej rodiny cirkvi povzbudiť k tomu, aby ste si každý deň tohoto týždňa modlitieb vyčlenili čas ku stíšeniu, aby ste sa dozvedeli viac o Biblii, modlili sa a načúvali Božiemu hlasu, ktorý k nám prehovára zo stránok jeho slova. Nech vám Pán Boh žehná pri príprave na jeho skorý návrat. Maranatha!

Ted N. C. Wilson, predseda Generálnej konferencie

Stretnutia veriacich navštevujúcich naše spoločenstvo bude od zajtra prebiehať takto: 

Nedeľa:  Gímeš 13:00 hod.

Pondelok: S. Turícová 18:00 hod.

Utorok: Vantroboví 18:00 hod.

Streda: Modlitebňa 18:00 hod.

Štvrtok:  Voľný deň

Piatok: Lieskovskí 18:00 hod.