Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Adresa zboru: Ulica Fraňa Mojtu 10, Nitra – vo dvore medzi  kostolom Reformovanej kresťanskej cirkvi a bistrom Hami – Papi.

Kazateľ: Milenko Vučetić  vuceticmilenko@gmail.com

Vedúci zboru: Juraj Štefanka  casd.nitra@gmail.com

Ako nás nájdete: Podľa mapy     http://mapy.atlas.sk/?phrase=nitra+fra%C5%88a+mojtu&whatdisp=search, alebo  telefonicky:  0907127410