K spoločným pobožnostiam sa stretávame v sobotu.

Priebeh sobotnej pobožnosti:

10,30  –  11,30 hod. štúdium Božieho Slova – sobotná škola

11,40 – 12,15 hod. Kázanie z Božieho Slova

12,15 – 13,30 hod. Prestávka, posedenie pri spoločnom jedle

13,30  – 14,15 hod. Variabilný odpoludňajší program

.

Pobožnosť je pretkaná modlitbami a piesňami na oslavu Pána Boha.

.

Služba kázania z Božieho Slova

 

               
Júl 6 13 20 27 Poznámka    
Nitra I J. Novota J. Štefanka M. Vučetić J. Štefanka ° Pobožnosť ráno    
Nitra II J. Ballangová J. Štefanka M. Vučetić R. Královič °° Pobožnosť poobede o 14:00    
Nové Zámky R. Márföldy M. Vučetić J. Novota S. Ondrušek      
Levice M. Bušinová M. Bušinová M. Bušinová M. Vučetić°      
Zlaté Moravce B. Forgáč J. Novota P. Kováč Ľ. Kasala      
               
August 3 10 17 24 31    
Nitra I J. Novota M. Vučetić J. Štefanka J. Štefanka D. Márföldi    
Nitra II J. Ballangová R. Královič J. Ballangová J. Štefanka R. Královič    
Nové Zámky L. Števár J. Novota R. Márföldy M. Boššanyiová M. Vučetić    
Levice M. Bušinová M. Bušinová M. Bušinová M. Bušinová M. Bušinová    
Zlaté Moravce M. Borkovič B. Forgáč J. Novota R. Czako Ľ. Kasala    
               
September 7 14 21 28      
Nitra I M. Vučetić J. Štefanka B. Soós M. Vučetić VP      
Nitra II M. Vučetić R. Královič M. Vučetić °° VP J. Ballangová      
Nové Zámky J. Novota M. Vučetić VP L. Števár R. Márföldy      
Levice M. Bušinová M. Bušinová M. Vučetić ° VP M.Bušinová      
Zlaté Moravce B. Forgáč J. Novota P. Kováč S. Ondrušek      

Zmena programu bude aktualizovaná.

NITRA

Ondrušek S.

Homišin M.

Ballangó J.

Dubovský D.

Štefanka J.