K spoločným pobožnostiam sa stretávame v sobotu.

Priebeh sobotnej pobožnosti:

10,30  –  11,30 hod. štúdium Božieho Slova – sobotná škola

11,40 – 12,15 hod. Kázanie z Božieho Slova

12,15 – 13,30 hod. Prestávka, posedenie pri spoločnom jedle

13,30  – 14,15 hod. Variabilný odpoludňajší program

.

Pobožnosť je pretkaná modlitbami a piesňami na oslavu Pána Boha.

.

Služba kázania z Božieho Slova

Október                            November                                       December

5. Štefanka                      2.  Modlitebný týždeň                      7. Štefanka                

12. Vantrobová                9.  Modlitebný týždeň                   14. Vučetić                   

19. Štefanka                   16.    Štefanka                                   21. Novota                   

26. Novota                      23.  Novota                                       28. Štefanka               

                                         30.   Vučetić                                                                            

 

 

Zmena programu bude aktualizovaná.