K spoločným pobožnostiam sa stretávame v sobotu.

Priebeh sobotnej pobožnosti:

10,30  –  11,15 hod. štúdium Božieho Slova – sobotná škola

11,30 – 12,00 hod. Kázanie z Božieho Slova

12,00 – 13,30 hod. Prestávka, posedenie pri spoločnom jedle

13,30  – 14,15 hod. Variabilný popoludňajší program

.

Pobožnosť je pretkaná modlitbami a piesňami na oslavu Pána Boha.

.

Služba kázania z Božieho Slova

5. január J. Novota

12. január J. Štefanka

19. január M. Vučetić

26. január J. Štefanka

 

2. február J.Novota

9.február J. Štefanka

16.február M.Vučetić

23.február J.Novota

 

2.marec M.Vučetić – Večera Pánova

9.marec J. Štefanka

16. marec S. Ondrušek

23.marec V. Vantrobová

30. marec J. Štefanka

Zmena programu bude aktualizovaná.

 

NITRA

Ondrušek S.

Homišin M.

Ballangó J.

Dubovský D.

Štefanka J.