Je biblia aktuálna v dnešnej dobe? Má pre dnešného človeka nejaký význam? Aký je Boh biblie v 21. storočí? Vie sa Pán Boh popasovať s problémami bežného života súčasného človeka?

Pozývame všetkých záujemcov, ktorých zaujímajú odpovede na tieto otázky a mnohé ďalšie na cyklus uvažovaní spoločne s kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa Milenkom Vučetičom. V závere každej témy bude priestor na vaše otázky.

Miesto konania: Mediahaus

Fraňa Mojtu 18. Nitra

prednášková miestnosť na 1.poschodí

streda 26.4.2017 a každú stredu v máji

vždy o 18: 00 hodine

Témy:

  1. Ako vnímame svet okolo seba
  2. Boh hovorí
  3. Vzťahy dôležité už aj v biblii? 
  4. Vidieť , či vedieť, alebo hriech náš každodenný.
  5. Dá sa skutočne hovoriť s Bohom?
  6. Vyjdenie z Matrixu.                                                                                                                                                             Vstup voľný