Kto je autorom tejto knihy a pre koho bola určená? Môžeme si z nej zobrať nejaké poučenie alebo návod na kvalitnejší život v dnešnej informačnej dobe? Tešíme sa na Vašu účasť!