Pravidelné  štúdium Biblie v triedach prebieha v našom zbore každú sobotu od 9:45 hod. Štúdium je verejne prístupné. Viac informácií o sobotnej škole  a študijné materiály nájdete na www.casd.sk/sobskola