Pravidelné  štúdium Biblie v triedach prebieha v našom zbore každú sobotu od 10:30 hod. Štúdium je verejne prístupné. Viac informácií o sobotnej škole  a študijné materiály nájdete na www.casd.sk/sobskola

júl 6 13 20 27  
Nitra I Čanky  0  Štefanka  Čanky  
august 3 10 17 24 31
Nitra I  Štefanka  Vantrobová  Čanky    
september 7 14 21 28  
Nitra I