Pravidelné  štúdium Biblie v triedach prebieha v našom zbore každú sobotu od 10:30 hod. Štúdium je verejne prístupné. Viac informácií o sobotnej škole  a študijné materiály nájdete na www.casd.sk/sobskola

 

október 5 12 19 26  
Nitra I Kriššáková Čanky  Čanky  Čižmárik  
november 2 9 16 23 30
Nitra I  Štefanka  Kriššáková      
december 7 14 21 28  
Nitra I