Pravidelné  štúdium Biblie v triedach prebieha v našom zbore každú sobotu od 10:30 hod. Štúdium je verejne prístupné. Viac informácií o sobotnej škole  a študijné materiály nájdete na www.casd.sk/sobskola

 

január 4 11 18 25  
Nitra I Čanky Levice Štefanka Čižmárik  
február 1 8 15 22 29
Nitra I Čanky Štefanka Kriššák  Čižmárik Čanky
marec 7 14 21 28  
Nitra I Čanky Štefanka x  x