Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa.
Sme kresťanské spoločenstvo pôsobiace v Nitre.
Adventistami sa voláme preto, lebo veríme, že Ježiš Kristus sa čoskoro vráti na túto zem, ako to sľúbil a nechal zaznamenať v biblii. Preto sme prijali za svoje poslanie šíriť túto dobrú správu o Bohu a o ceste záchrany v Ježišovi Kristovi. Snažíme sa byť užitoční, slúžiť a pomáhať všetkým ľuďom bez rozdielu.

Začiatky nášho pôsobenia v Nitre  siahajú k  začiatku prvej svetovej vojny.  V priebehu 80 – tych rokov boli pokrstení naši súrodenci u ktorých bol  v 90-tych rokoch založený prvý cirkevný zbor.  Aj ich úsilím sa v Nitre uskutočnili viaceré prednášky pre verejnosť, ako napríklad:

Štúdium Biblie

Štúdium prorockej knihy Daniel 1991

Štúdium apokalyptickej knihy – Zjavenie sv. Jána 1993

Prednášky  – Tajuplný Egypt 1995

Séria prednášok francúzskeho evanjelistu Jeana – Clauda Vereciu 1995-6

Naposledy sa uskutočnila prednáška o Desiatich Božích prikázaniach.

Naše malé spoločenstvo  sa vyznačuje túžbou poznávať  Božiu vôľu a uskutočňovať ju v živote osobnom i v živote spoločnosti.

Krškany 1993:  https://mega.nz/#!GttTgLCQ!zfECOv4HU-saskiooaa92-HhaWLqTrDPgfepst4nBSE 

Noví členovia 1993:https://mega.nz/#!jgshlKxY!QSnM19XDxt7F8hz-NLrcYBlDn6vYRn_6Vulkf-TZcEA

Výstavba modlitebne:https://mega.nz/#!3wNGWLpD!SEJ8B2ZCe5e4moodB6pGjPv4COVqMJyoAOw6CN83rHM

Prednášky J.M.VanHalst: http://nitra.casd.sk/wp-content/uploads/2017/12/24296740_10210411775118896_361762991994018672_n.jpg

Prednášky J.C.Verechia:https://mega.nz/#!bpEgCDiQ!e4S0ZI4EEGRfxtAvu9Ssq25c-jm9GVeG-WQCXvSJagw

Prednášky K.Nowak: https://mega.nz/#!SpkVnbxQ!fwiWKsfegayRD82DL4Fafu08q2DPzz1-fmFblk0Xqfg