K spoločným pobožnostiam sa stretávame v sobotu.

Priebeh sobotnej pobožnosti:

10,00  –  11,30 hod. štúdium Božieho Slova – sobotná škola

11,40 – 12,15 hod. Kázanie z Božieho Slova

12,15 – 13,30 hod. Prestávka, posedenie pri spoločnom jedle

13,30  – 14,15 hod. Variabilný odpoludňajší program

.

Pobožnosť je pretkaná modlitbami a piesňami na oslavu Pána Boha.

 

Služba kázania z Božieho Slova

Program kázaní 3. štvrťrok 2024

6.7. J. Štefanka 

13.7. Pobožnosť vďačnosti

20.7. 

27.7. J. Novota

 

3.8. J. Štefanka 

10.8. J. Pist

17.8.

24.8. M. Čižmárik

31.8. J. Štefanka

 

7.9. 

14.9. J. Štefanka

21.9. J.Pist  Večera Pánova

28.9. J. Novota