K spoločným pobožnostiam sa stretávame v sobotu.

Priebeh sobotnej pobožnosti:

10,00  –  11,30 hod. štúdium Božieho Slova – sobotná škola

11,40 – 12,15 hod. Kázanie z Božieho Slova

12,15 – 13,30 hod. Prestávka, posedenie pri spoločnom jedle

13,30  – 14,15 hod. Variabilný odpoludňajší program

.

Pobožnosť je pretkaná modlitbami a piesňami na oslavu Pána Boha.

 

Služba kázania z Božieho Slova

Program kázaní 2. štvrťrok 2023

01.04. M.Čižmárik
08.04. .J.Štefanka
15.04. M.Homišin
22.04. J.Novota
29.04. J.Štefanka

 

06.05. J.Pist
13.05. K.Krnáč
20.05. J.Novota
27.05. J. Štefanka

 

03.06. P.Čík
10.06. J. Štefanka
17.06. J.Pist   Večera Pánova
24.06. J.Štefanka