Panoráma biblických udalostí

 

Tajúplný Egypt 1995 – Jean Marie Van Halst

Cesta k slobode 1995 – Jean Claude Vereechia

Net 1998 – Dwight Nelson

Film Umučenie Krista

Výstava Genesis 2015 – Libor Votoček

 

zastúpenie náboženstiev na zemi