Šíriť dobrú správu o Pánu Bohu je našim prvoradým poslaním. Preto sa pravidelne zapájame do rôznych misijných akcií. Podporujeme aj činnosť strediska korešpondenčných kurzov. www.skskk.sk