Pre okrskové stretnutie v N.Zámkoch sa pobožnosť v Nitre ruší. Pobožnosť môžete sledovať na skype Focus biblia. Podrobné informácie: 0904206109