Prvýkrát od vypuknutia pandémie opäť v priestoroch motlitebne bude pobožnosť. Budeme spojení tiež cez skype.