Milí priatelia!

Túžili sme prežiť spoločnú pobožnosť v Božej prírode, ale teplota vonku nám predsa len dnes neumožňuje mať potešenie zo spoločenstva a plne sa myšlienkami venovať Božiemu slovu, pre ktoré je tento deň určený. Preto budeme v našich modlitebných priestoroch na Fraňa Mojtu 10. Sme vďační Pánu Bohu, že nám tieto priestory dáva, aby nás nič nerušilo v prijímaní požehnania, ktoré nám dnes náš dobrý Boh chce dať.