Milí maši priaznivci. Čas letí ako voda a náš zbor sa lúči s naším kazateľom Milenkom Vučetićom a jeho manželkou Vericou. Sobota 17.7. bude sobotou Večere Pánovej aj našej rozlúčky. Prajeme im veľa Božieho požehnania na novom mieste.