Milí duchovní súrodenci a priatelia!

Vzhľadom na aktuálnu situáciu šírenia korona vírusu sú verejné Bohoslužby aj v našom zbore zrušené od 19.12.2020. Hoci sa presunieme opäť do virtuálneho priestoru na Skype, kde sa budeme spolu naďalej stretávať je to situácia, ktorá nás rozhodne neuspokojuje. Situácia, ktorá sa bytostne dotýka nás, našich rodín, susedov aj všetkých ostatných pred nás kladie dôležité otázky a vedie nás k uvažovaniu ako byť viditeľným kresťanom v tomto svete, ktorý nás tlačí do izolácie. Ako rešpektovať všetky potrebné a užitočné opatrenia a súčasne byť nablízku tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Čas problémov a obmedzení bol vždy v Božom ľude príležitosťou prehodnocovať smerovanie aj náplň svojho života. Bol časom nových nastavení a hľadaní nových riešení. Ale hlavne bol časom hľadania Pána Boha, aby nám zo zložitej situácie ukázal východisko, aby nám pomohol zvládnuť nové podmienky a pomohol byť tými, ktorých On posiela do chorej spoločnosti a tým nemyslím iba Covid 19. Čoraz viac ľudí okolo nás hovorí ako boli chorobou zasiahnutí sami, alebo ich blízki. Množia sa vážne stavy a aj úmrtia. Byť v tomto čase človeku nablízku, byť mu k dispozícii, keď je bezradný a má strach je nesmierne dôležité. Využime toto zvláštne obdobie na to, aby sme si pospomínali na svojich známych s ktorými sme už dlho nehovorili. Obnovme svoje staré kontakty a zistime, či nepatria medzi tých, ktorí potrebujú pomoc, podporu a možno len porozprávať sa. Šíriaca sa choroba nie je záverečnou udalosťou dejín a raz sa skončí. Božie slovo nám jasne ukazuje svetlo do tejto situácie a vyzýva nás, aby sme práve v takomto čase pozerali za obzor k cieľu, ktorý leží pred nami. Je to večný život so Stvoriteľom, ktorého kráľovstvo sa nezadržateľne približuje a žiadna choroba ani iné obmedzenie na tomto Jeho rozhodnutí nič nezmení. Pán Ježiš pri hrobe svojho priateľa Lazara povedal jeho plačúcej sestre Marte: Ja som vzkriesenie a život. Ten, kto verí vo mňa aj keby zomrel bude žiť. A nik kto verí vo mňa nezomrie naveky. Do tohto času buďme ľuďmi potešenia a nádeje, pretože taký je aj Ježiš. Ešte krátky čas, obmedzenia pominú a my sa opäť stretneme v našom zhromaždení. A na tento čas a na vás sa teším.

Juraj Štefanka – vedúci zboru