Počasie má byť nestále, ak by pršalo budeme buď v zbore alebo pod tribúnou

12.7. o 18:00 Kalvária

13.7. o 10: 30 Nitra, modlitebňa

14.7. o 9:00 Arborétum Mlyňany