Milí náštevníci nášho zhromaždenia. Najbližšia dva týždne teda 14. a 21. marca sa nebudeme schádzať k pobožnosti v našich spoločných priestoroch, pretože sa chceme zodpovedne postaviť k situácii v našej krajine aj v našom meste. Chceme byť zodpovední  voči sebe navzájom aj voči každému, kto navštevuje naše pobožnosti a nebyť pre nikoho potenciálnym rizikom získania nebezpečného vírusu.   Pre tých, ktorí majú záujem prežiť Božie požehnanie zo sobotnej pobožnosti bude vysielaná online pobožnosť z Banskej Bystrice, kde slovom bude slúžiť brat Filip Soós. Bližšie info nájdete na stránke:  https://zborbb.sk/informacie-o-vysielani, prípadne https://youtu.be/dtYNPH9KWG4