Vysvätenie kazateľa Božieho slova

  S veľkou radosťou  všetkým oznamujeme, že v sobotu 24.6.2017  bude vysvätený kazateľ v nástupnej praxi  brat  Milenko Vučetić.   Bohoslužba, ktorej súčasťou bude vysviacka nového kazateľa Božieho slova začína o 9:00 hod v modlitebni Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Nitre – Horných Krškanoch, Novozámocká  5    /výpadovka na Nové Zámky/

Myslíme na neho vo svojich modlitbách.

Bližšie informácie na tel čísle: 0907 127 410

                             

Ako funguje náš tráviaci systém

Aj v dobe vysokých technológií a médií častokrát nerozumieme ani tomu ako fungujú naše vlastné technológie. Dostali sme ich od nášho Stvoriteľa, aby sme ich správne využívali a rozumeli im. EGW píše: „Nestriedmosťou a hriešnymi pôžitkami ľudia nielen prestupujú zákon prírody, ale súčasne aj mravný zákon. Preto Boh dovolil, aby nás osvietilo svetlo zdravotnej reformy. V ňom spoznáme, že hrešíme proti zákonom, ktoré sú v nás.“ /3T 161/

Pozývame všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť niečo o svojej tráviacej sústave a ako funguje. Prednáška bude v našich priestoroch na Fraňa Mojtu 10 v Nitre už túto sobotu 17.6.2017  o 14.00 hodine.

 

Iný pohľad na Mesiac a Slnko

V sobotu 29.4 o 11:45 premietame vesmírny program s napínavým dejom: Prvé kroky človeka po Mesiaci spojené s dojmami kozmonautov, pohľad na Slnko cez umelé sondy a osobná spomienka na astronomický úkaz v Maďarsku budú rezonovať v posolstve pre modernú civilizáciu 3. tisícročia: Pred akou výzvou stojíme dnes?
Prezentácia obsahuje 200 obrazových dokumentov fotených NASA pri lete Apolla, z observatória SOHO a zo zatmenia slnka v Siofoku. Dĺžka programu 60 min. Miesto premietania: Fr.Mojtu 10

Potrebuje postmoderný človek bibliu?

Je biblia aktuálna v dnešnej dobe? Má pre dnešného človeka nejaký význam? Aký je Boh biblie v 21. storočí? Vie sa Pán Boh popasovať s problémami bežného života súčasného človeka?

Pozývame všetkých záujemcov, ktorých zaujímajú odpovede na tieto otázky a mnohé ďalšie na cyklus uvažovaní spoločne s kazateľom Cirkvi adventistov siedmeho dňa Milenkom Vučetičom. V závere každej témy bude priestor na vaše otázky.

Miesto konania: Mediahaus

Fraňa Mojtu 18. Nitra

prednášková miestnosť na 1.poschodí

streda 26.4.2017 a každú stredu v máji

vždy o 18: 00 hodine

Témy:

  1. Ako vnímame svet okolo seba
  2. Boh hovorí
  3. Vzťahy dôležité už aj v biblii? 
  4. Vidieť , či vedieť, alebo hriech náš každodenný.
  5. Dá sa skutočne hovoriť s Bohom?
  6. Vyjdenie z Matrixu.                                                                                                                                                             Vstup voľný

 

Milí priatelia opäť pokračujeme v našej konverzačnej angličtine. Ak sa chcete zdokonaliť , či udržať si doterajšie konverzačné  vedomosti a zároveň si rozšíriť  biblické obzory, príďte medzi  nás. Začíname  27. 4. o 17.00 hod. v priestoroch na Fraňa Mojtu 10 v Nitre na 1. poschodí. Bližšie info:martin.homisin@gmail.com,              0904 318 576

ČASOVÝ  PLÁN  STRETNUTÍ

ANGLICKÁ KONVERZÁCIA, ČÍTANIE A NÁČUV BIBLICKÝCH PRÍBEHOV V ANGLIČTINE

 

    27.4. ´17 – Nitra

   22.5. ´17 – Nitra

   25.5 ´17 – Nitra

  8.6. ´17 – Nitra

  22.6. ´17 – Nitra

Prednášky Kornelia Novaka na Hope TV

Pre všetkých priaznivcov Kornelia Novaka máme k dispozícii 15 prednášok z 26 pod názvom Dôkaz o Bohu. Sú vysielané na www.hopetv.cz

K dispozícii sú tieto odkazy:

1. je Boh spravodlivý?    https://www.youtube.com/watch?v=649fJjpBfis
2. Dôkaz o Bohu: Život x smrť https://www.youtube.com/watch?v=vRiQ6IRj_DM
3. Dôkaz o Bohu: Skrz-naskrz https://www.youtube.com/watch?v=RCAoGf_XKxg
4. Dôkaz o Bohu: Baránok Boží https://www.youtube.com/watch?v=5MvKwjj8r8I
5. Dôkaz o Bohu: Nebo   https://www.youtube.com/watch?v=sS5LXYwtEMc
6. Dôkaz o Bohu: Božia milosť   https://www.youtube.com/watch?v=NPyGwpTXIiY
7. Dôkaz o Bohu: Zachrániť život https://www.youtube.com/watch?v=jepfW8pWW5I
8. Dôkaz o Bohu: Trest    https://www.youtube.com/watch?v=lCw-SagTKcA
9. Dôkaz o Bohu: V šoku   https://www.youtube.com/watch?v=OpsXpZFk7_E
10.Dôkaz o Bohu: Hodnota života https://www.youtube.com/watch?v=9ym_oowS2Bw
11. Dôkaz o Bohu: Boh prehovára https://www.youtube.com/watch?v=LmZr2zCaipU
12. Dôkaz o Bohu: Zmysluplný život https://www.youtube.com/watch?v=uNMjz95MUjc
13. Dôkaz o Bohu: Boh je láska I.  https://www.youtube.com/watch?v=3vXY97E2kLo
14. Důkaz o Bohu: Bůh je láska II.  https://www.youtube.com/watch?v=pWC27Re_IcM
15. Dôkaz o Bohu: Kríž         https://www.youtube.com/watch?v=F3gkSQ5zMKI

http://www.hopetv.cz/porady/20-zamysleni/139-dukaz-o-bohu-kornelius-novak

 

 

Kornelius Novak opäť v Nitre

 

Milí priatelia  opäť po roku k nám zavital Kornelius Novak s cyklom prednášok spojených s diskusiou a osobnými rozhovormi. Teraz téma: Ako sa v živote správne rozhodnúť. Všetci ste srdečne vítaní. Vstup je ako vždy zdarma.

1.prednáška: https://ulozto.sk/!hBL06kA2Lp11/1-novak-2017-wav
2.prednáška: https://ulozto.sk/!y2fxMtrmQx9Q/2-novak-2017-wav
3.prednáška: https://ulozto.sk/!w52ixXWzpYXq/3-novak-2017-wav
4.prednáška: https://ulozto.sk/!hCJmGpDm9iAA/4-novak-2017-wav
5.prednáška: https://ulozto.sk/!utW66NGRIIPE/5-novak-2017-wav
6.prednáška: https://ulozto.sk/!1hnvTRok4ygG/6-novak-2017-wav

Duch svätý

Kto je Duch svätý? Ako si ho mám predstaviť?  Čo taký Duch robí? Aký to má pre mňa význam?

Ak máte chuť a čas, pozývame Vás na skupinové štúdium tejto témy. Štúdium prebieha formou skupinového rozhovoru. Študijný materiál zdarma na mieste, alebo online na  http://sobotnaskola.casd.sk/

Každú sobotu od 10:00 hod. do 11:00 hod. do 25.3. 2017 v priestoroch na Fraňa Mojtu 10, Nitra. Zasadačka na 1.poschodí.

 

Štúdium biblie po sviatkoch pokračuje

Staroveké príbehy aktuálne aj v súčasnosti?   Ako nás dokážu osloviť?  Máte doma bibliu a nerozumiete jej? Poďte sa pozrieť ako to robíme my. Ponúkame priestor na inšpiráciu.  Prečo to neskúsiť?  Presvedčte sa, že to zvládnete aj vy.

Zastavenia nad príbehmi biblie dočasne prerušené.

Milí priatelia!

Séria zastavení nad príbehmi biblie v tomto roku zatiaľ končí. O dátume pokračovania v  januári budeme informovať.