Milé sestry a milí bratia, priatelia!

Občianske združenie Život a zdravie pripravuje v roku 2022 štyri letné tábory zdravia:

  • Podhájska (I.), 29. 05. – 03. 06. 2022, penzión Max, hlavný rečník: prof. John Scharffenberg, MD, MPH (Loma Linda, Kalifornia)
  • Taliansko – Rosolina Mare, 09. – 17. 06. 2022, vila Germana a vila Lucrezia
  • Podhájska (II.), 17. – 22. 07. 2022, penzión Max, hlavná téma: 12 krokový program Cesta k vyrovnanosti (duševné zdravie)
  • Chorvátsko – Gradac, 19. – 26. 08. 2022, vila Mia

Všetky informácie aj možnosť prihlasovania nájdete na odkaze:

Letné tábory zdravia 2022 – Život a zdravie (zivotazdravie.sk)

S pozdravom

 ______________________

Jaromír Novota (koordinátor klubov zdravia, komunikátor OZ Život a zdravie)

Duklianska 1376/8

953 01  Zlaté Moravce

 mobil: +421 (0)915 276 958

www.zivotazdravie