správca

This user hasn't shared any biographical information


Posts by správca

Letné tábory zdravia horúca ponuka

Milé sestry a milí bratia, priatelia!

Občianske združenie Život a zdravie pripravuje v roku 2022 štyri letné tábory zdravia:

  • Podhájska (I.), 29. 05. – 03. 06. 2022, penzión Max, hlavný rečník: prof. John Scharffenberg, MD, MPH (Loma Linda, Kalifornia)
  • Taliansko – Rosolina Mare, 09. – 17. 06. 2022, vila Germana a vila Lucrezia
  • Podhájska (II.), 17. – 22. 07. 2022, penzión Max, hlavná téma: 12 krokový program Cesta k vyrovnanosti (duševné zdravie)
  • Chorvátsko – Gradac, 19. – 26. 08. 2022, vila Mia

Všetky informácie aj možnosť prihlasovania nájdete na odkaze:

Letné tábory zdravia 2022 – Život a zdravie (zivotazdravie.sk)

S pozdravom

 ______________________

Jaromír Novota (koordinátor klubov zdravia, komunikátor OZ Život a zdravie)

Duklianska 1376/8

953 01  Zlaté Moravce

 mobil: +421 (0)915 276 958

www.zivotazdravie

Slovo Božie aj pre dnešok

Vstaňte, dobrorečte Hospodinovi, svojmu Bohu, od vekov až na veky! A nech dobrorečia menu tvojej slávy a vyvýšenému nad každé dobrorečenie a chválu!  Ty si, ó, Hospodine, ty si sám jediný! Ty si učinil nebesia, nebesia nebies a všetko ich vojsko, zem a všetko, čo je na nej, moria a všetko, čo je v nich, a ty dávaš tomu všetkému život, a vojsko nebies sa tebe klania. /Neh 9, 5.6/

Turbulentný život okolo nás niekedy môže vzbudzovať dojem, ako keby Pán Boh nemal veci pod kontrolou a vedie k pochybnosti, či Pán Boh vôbec je.

Dnešné Božie slovo som si vypožičal z biblickej knihy Nehemiáš, kde sa Boží ľud znova formuje po 70 ročnom vyhnanstve v Babylone. Sedemdesiat rokov je veľmi dlhá doba, ktorú žili na území iného nie priateľského štátu, pod jeho vplyvom a pod jeho zákonmi. Ľudia si mohli si klásť otázku: „Prečo sme tu?“ Ale nikto túto otázku nekladie. Celý národ vie, že to, čo sa im stalo, je pre ich nevernosť voči Pánu Bohu. Žnú iba ovocie vlastných rozhodnutí. Spolu s nimi samozrejme aj tí, ktorí za nič nemohli – ich deti a verní Boží služobníci. Po sedemdesiatich rokoch sa z Božej milosti podľa proroctva vracajú domov a vyhodnocujú svoj pobyt v Babylone. Povedia si: „Už nikdy viac“. Preto pod vedením svojich kňazov dobrorečia Pánu Bohu, ktorý ich doviedol domov. Vyznávajú svoje hriechy a robia rozhodnutie celým srdcom sa držať Pána Boha, aby sa nič podobné už neopakovalo. Uznaním Božej zvrchovanosti začína proces ich uzdravovania. Oni sa vzdialili od Pána Boha no On od nich nikdy nie. Mnoho z Božích vecí zabudli a museli sa učiť znova, ale išli do toho projektu takí akí boli. A Pán Boh ich túžbu prijal.

Ani dnes to nie je inak. Možno sa nám dejú veci za ktoré nemôžeme a možno sme si vedomí svojich nesprávnych rozhodnutí. Ale Boh, ktorý je verný a stále udržiava všetko svojou mocou je stále tu a stojí pri nás. Ak Ho uznáme za autoritu a prijmeme jeho rady pre náš život, aj v našom živote nastane obrat a my uvidíme Božiu vernosť a moc.

Priateľ je človek, ktorý vám hovorí zlé veci do očí a za chrbtom hovorí o vás veci dobré. /Anonym/

Bohoslužby od 27.11.2021

Milí priatelia. Situácia ohľadne koronavírusu sa zhoršuje. Vyzývame všetkých, ktorí sa chcú osobne zúčastniť Bohoslužieb, aby si prečítali podmienky účasti na Bohoslužbe na stránke CASD Slovenské združenie. Správajme sa zodpovedne, rešpektujme podmienky a nedávajme priestor zbytočným zdravotným problémom. Akékoľvek otázky ohľadne Bohoslužieb adresujte na mňa na čísle 0907127410. Juraj Štefanka – vedúci zboru CASD v Nitre

Pobožnosti počas doby bordovej farby

Milí priatelia!

Náš kraj sa ocitol v bordovej zóne a to ovplyvní aj počet ľudí, ktorí sa môžu zúčastniť na pobožnosti naraz. Počet ľudí na jednej Bohoslužbe sa zredukoval na 6 návštevníkov. Preto chcem poprosiť tých, ktorí nenavštevujú pravidelne naše zhromaždenie, aby využili prenos pobožnosti cez skype, alebo si dohodli u mňa termín na popoludnie 14,00hodinu, kedy v prípade záujmu bude druhá pobožnosť.

Pre pripojenie na Skype je potrebné sa do 9,00 hod v sobotu zahlásiť na skype účet Marek Čanky. Potom vás pridáme do skupiny z ktorej sa bude prenášať pobožnosť.

Ak by ste chceli byť prítomní osobne, prosím, aby ste sa mi telefonicky ohlásili na tel. čísle 0907127410.

Vyzývam nás k zodpovednému správaniu sa voči iným, čo je prejavom lásky, ktorou nás zahŕňa náš Pán Ježiš Kristus.

Prajem nám všetkým plnohodnotné prežitie spoločne stráveného času Božieho dňa odpočinku a pocit Božieho dotyku pre každého jedného z nás. Juraj Štefanka – vedúci skupiny.

11.9.2021 pobožnosť nebude!

Pre okrskové stretnutie v N.Zámkoch sa pobožnosť v Nitre ruší. Pobožnosť môžete sledovať na skype Focus biblia. Podrobné informácie: 0904206109

Zmena začiatku pobožnosti

Túto sobotu začíname pobožnosť o 10:00

Rozlúčka s kazateľom Milenkom Vučetićom a jeho manželkou Vericou

Milí maši priaznivci. Čas letí ako voda a náš zbor sa lúči s naším kazateľom Milenkom Vučetićom a jeho manželkou Vericou. Sobota 17.7. bude sobotou Večere Pánovej aj našej rozlúčky. Prajeme im veľa Božieho požehnania na novom mieste.

Opekačka pod Zoborom

17.7.2021 o 15:00 plánujeme urobiť opekačku v kameňolome pod Zoborom (predposledná zastávka na Liečeb.ústav) Ak by bolo zlé počasie, tak sa stretnutie odkladá. Stretneme sa na parkovisku pod lesom pri Ambrele.

Tornádo na južnej Morave

Pomôžeme spolu. ADRA vyhlasuje verejnú zbierku

Extrémne teplo vystriedali extrémne búrky

Južnú Moravu zasiahli 24. júna prudké búrky sprevádzané tornádom.
Živel zničil niekoľko obcí, je množstvo ranených aj obete na životoch.
ADRA Slovensko vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc postihnutým obyvateľom oblasti.
Účet verejnej zbierky na pomoc pre Moravu: SK83 8330 0000 0028 0179 0152 V.S.2021005
Zbierka bude prebiehať do 31.8.2021
Našu pomoc koordinujeme v spolupráci s tímami ADRA Česko.

Opäť sme z Božej milosti spolu

Milí naši priaznivci!

Opäť sa z Božej milosti môžeme stretávať na Bohoslužbách. Nevieme ako dlho bude trvať táto voľnosť, ale veríme, že nech sa deje čokoľvek, milujúcim Boha všetky veci slúžia dobré. Budeme sa pravidelne stretávať a chváliť Pána Boha na pobožnostiach v riadnom čase. Ak by bola výnimka, sledujte stránku a oznámime včas zmeny.