správca

This user hasn't shared any biographical information


Posts by správca

Pobožnosť 25.2. bude iba online

Milí priatelia! Pre chorobu bude pobožnosť 25. 2. iba online cez skypeovú skupinu Hľadanie. Keď sa chcete pridať k nám, prihláste sa cez skype k menu Juraj štefanka s kvietkom čakanky. Pridám vás do skupiny. Čas začiatku pobožnosti ako obvykle. 10.00.

Záver roka spoločne

Všetkých našich známych aj neznámych pozývame na silvestrovskú pobožnosť so začiatkom o 10.00 hod. Po pobožnosti o 12,45 sa presunieme k liečebnému ústavu odkiaľ si urobíme vychádzku na Pyramídu. Po návrate nás čaká spoločné posedenie v priestoroch modlitebne na Fraňa Mojtu 10, kde nás čaká niečo dobré pod zub a program s kvízom a tombolou. Tešíme sa na Vašu účasť. Bližšie informácie 0907127410

Kniha Daniel stále aktuálna. Prednášky opäť v Nitre

Dnes si snáď každý kladie otázku: aká bude spoločnosť v ktorej žijeme o pár rokov.? Všetci by sme si priali aby sa to opäť vrátilo do normálu, ako to bolo za starých čias. Keď som videl príspevok Staneka-Posledné obdobie ľudstva tak mi to pripomenulo Ježišove varovné slová o posledných udalostiach, pred jeho príchodom. Máme aj ďalšie posolstvá biblických pisateľov ako je napr. Daniel, ktorý dostal videnie o posledných udalostiach 600 rokov p.n.l ! Aké to boli videnia a ako sa pripraviť na radikálne udalosti pred nami sa dozviete na semiári, ktorý sa bude konať v Nitrianskej hvezdárni 3. októbra.

Sledujte nás aj na FB

Milí priaznivci a priatelia. V nedávnych dňoch sme spustili našu stránku aj na Facebooku. Postupne chceme zverejňovať aktuality z nášho zborového života aj zaujímavosti, ktoré zaujali nás a chceme sa o ne s vami podeliť. Tešíme sa na vás aj vaše odozvy.

https://www.facebook.com/CASDNR

Pobožnosť v prírode – ZRUŠENÁ

Milí priatelia!

Túžili sme prežiť spoločnú pobožnosť v Božej prírode, ale teplota vonku nám predsa len dnes neumožňuje mať potešenie zo spoločenstva a plne sa myšlienkami venovať Božiemu slovu, pre ktoré je tento deň určený. Preto budeme v našich modlitebných priestoroch na Fraňa Mojtu 10. Sme vďační Pánu Bohu, že nám tieto priestory dáva, aby nás nič nerušilo v prijímaní požehnania, ktoré nám dnes náš dobrý Boh chce dať.

Pobožnosť v prírode

Milí súrodenci, priatelia a priaznivci. Túto sobotu sme sa rozhodli stráviť spoločnú pobožnosť v prírode na Kalvárii. Začíname ako zvyčajne o 10.00 hod. v lokalite podľa priloženého obrázka. Ak sa chcete pridať k nám a nie ste si istí, že miesto objavíte, zavolajte nám na tel. č. 0907127410. Verím, že spoločne zažijeme požehnaný čas s naším Pánom. V prípade dažďa budeme v našich priestoroch na Fraňa Mojtu 10. Primerane sa oblečte.

Letné tábory zdravia horúca ponuka

Milé sestry a milí bratia, priatelia!

Občianske združenie Život a zdravie pripravuje v roku 2022 štyri letné tábory zdravia:

  • Podhájska (I.), 29. 05. – 03. 06. 2022, penzión Max, hlavný rečník: prof. John Scharffenberg, MD, MPH (Loma Linda, Kalifornia)
  • Taliansko – Rosolina Mare, 09. – 17. 06. 2022, vila Germana a vila Lucrezia
  • Podhájska (II.), 17. – 22. 07. 2022, penzión Max, hlavná téma: 12 krokový program Cesta k vyrovnanosti (duševné zdravie)
  • Chorvátsko – Gradac, 19. – 26. 08. 2022, vila Mia

Všetky informácie aj možnosť prihlasovania nájdete na odkaze:

Letné tábory zdravia 2022 – Život a zdravie (zivotazdravie.sk)

S pozdravom

 ______________________

Jaromír Novota (koordinátor klubov zdravia, komunikátor OZ Život a zdravie)

Duklianska 1376/8

953 01  Zlaté Moravce

 mobil: +421 (0)915 276 958

www.zivotazdravie

Slovo Božie aj pre dnešok

Vstaňte, dobrorečte Hospodinovi, svojmu Bohu, od vekov až na veky! A nech dobrorečia menu tvojej slávy a vyvýšenému nad každé dobrorečenie a chválu!  Ty si, ó, Hospodine, ty si sám jediný! Ty si učinil nebesia, nebesia nebies a všetko ich vojsko, zem a všetko, čo je na nej, moria a všetko, čo je v nich, a ty dávaš tomu všetkému život, a vojsko nebies sa tebe klania. /Neh 9, 5.6/

Turbulentný život okolo nás niekedy môže vzbudzovať dojem, ako keby Pán Boh nemal veci pod kontrolou a vedie k pochybnosti, či Pán Boh vôbec je.

Dnešné Božie slovo som si vypožičal z biblickej knihy Nehemiáš, kde sa Boží ľud znova formuje po 70 ročnom vyhnanstve v Babylone. Sedemdesiat rokov je veľmi dlhá doba, ktorú žili na území iného nie priateľského štátu, pod jeho vplyvom a pod jeho zákonmi. Ľudia si mohli si klásť otázku: „Prečo sme tu?“ Ale nikto túto otázku nekladie. Celý národ vie, že to, čo sa im stalo, je pre ich nevernosť voči Pánu Bohu. Žnú iba ovocie vlastných rozhodnutí. Spolu s nimi samozrejme aj tí, ktorí za nič nemohli – ich deti a verní Boží služobníci. Po sedemdesiatich rokoch sa z Božej milosti podľa proroctva vracajú domov a vyhodnocujú svoj pobyt v Babylone. Povedia si: „Už nikdy viac“. Preto pod vedením svojich kňazov dobrorečia Pánu Bohu, ktorý ich doviedol domov. Vyznávajú svoje hriechy a robia rozhodnutie celým srdcom sa držať Pána Boha, aby sa nič podobné už neopakovalo. Uznaním Božej zvrchovanosti začína proces ich uzdravovania. Oni sa vzdialili od Pána Boha no On od nich nikdy nie. Mnoho z Božích vecí zabudli a museli sa učiť znova, ale išli do toho projektu takí akí boli. A Pán Boh ich túžbu prijal.

Ani dnes to nie je inak. Možno sa nám dejú veci za ktoré nemôžeme a možno sme si vedomí svojich nesprávnych rozhodnutí. Ale Boh, ktorý je verný a stále udržiava všetko svojou mocou je stále tu a stojí pri nás. Ak Ho uznáme za autoritu a prijmeme jeho rady pre náš život, aj v našom živote nastane obrat a my uvidíme Božiu vernosť a moc.

Priateľ je človek, ktorý vám hovorí zlé veci do očí a za chrbtom hovorí o vás veci dobré. /Anonym/

Bohoslužby od 27.11.2021

Milí priatelia. Situácia ohľadne koronavírusu sa zhoršuje. Vyzývame všetkých, ktorí sa chcú osobne zúčastniť Bohoslužieb, aby si prečítali podmienky účasti na Bohoslužbe na stránke CASD Slovenské združenie. Správajme sa zodpovedne, rešpektujme podmienky a nedávajme priestor zbytočným zdravotným problémom. Akékoľvek otázky ohľadne Bohoslužieb adresujte na mňa na čísle 0907127410. Juraj Štefanka – vedúci zboru CASD v Nitre

Pobožnosti počas doby bordovej farby

Milí priatelia!

Náš kraj sa ocitol v bordovej zóne a to ovplyvní aj počet ľudí, ktorí sa môžu zúčastniť na pobožnosti naraz. Počet ľudí na jednej Bohoslužbe sa zredukoval na 6 návštevníkov. Preto chcem poprosiť tých, ktorí nenavštevujú pravidelne naše zhromaždenie, aby využili prenos pobožnosti cez skype, alebo si dohodli u mňa termín na popoludnie 14,00hodinu, kedy v prípade záujmu bude druhá pobožnosť.

Pre pripojenie na Skype je potrebné sa do 9,00 hod v sobotu zahlásiť na skype účet Marek Čanky. Potom vás pridáme do skupiny z ktorej sa bude prenášať pobožnosť.

Ak by ste chceli byť prítomní osobne, prosím, aby ste sa mi telefonicky ohlásili na tel. čísle 0907127410.

Vyzývam nás k zodpovednému správaniu sa voči iným, čo je prejavom lásky, ktorou nás zahŕňa náš Pán Ježiš Kristus.

Prajem nám všetkým plnohodnotné prežitie spoločne stráveného času Božieho dňa odpočinku a pocit Božieho dotyku pre každého jedného z nás. Juraj Štefanka – vedúci skupiny.